New Article: अहिंंसात्मक न्यायको बाटो

Ram Bhandari, founder of NEFAD, published an article in The Nagarik News.

“पूर्वजनमुक्ति सेनालाई समाजमा अप्ठ्यारो पार्ने विषयहरू द्वन्द्वका सम्झना अथवा माओवादीले ‘जनयुद्ध’का बेला दिएका आश्वासनको स्मृतिले हो.”

Read the full article here:अहिंंसात्मक न्यायको बाटो

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s